Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikring

I tider med stor usikkerhed eller i brancher med samme er det godt at være forsikret mod hvis man skulle miste sit job. Det sørger en  arbejdsløshedsforsikring for. Der er flere steder hvor man kan tegne en arbejdsløshedsforsikring men fælles er at det er i en A-kasse man gør det. Før du afgør, om en A-kasse er vigtig for dig, er det selvfølgelig vigtigt at du er helt klar over, hvad en A-kasse egentlig er for noget. En A-kasse er  ensammenslutning af lønmodtagere og/eller selvstændige, hvis primære formål er at yde økonomisk støtte, hvis du bliver arbejdsløs.

Man betaler som medlem hver måned et kontingent, som sikrer en rettigheden til at kunne modtage dagpenge i et vist tidsrum. Kort sagt er en A-kasse en forsikring.

Når man taler om A-kasser er det vigtigt at skelne mellem A-kasse og fagforening. Man kan sagtens vælge at være medlem af enten A-kasse eller fagforening eller begge foreninger. A-kassen sikrer dig økonomisk, mens fagforeningen forhandler overenskomst og hjælper medlemmer i tilfælde af f.eks. uberettiget afskedigelse.

 

Fælles for A-kasserne er

Fælles for dem alle er at du skal have været medlem af en a-kasse i minimum et år hvis du som fuldtidsansat bliver fyret. For studerende/nyuddannede 

gælder at man har ret til dagpenge umiddelbart en måned efter man er blevet færdig med sit studie.

Såfremt man bliver fyret fra sit job skal man kunne dokumentere at man har modtaget løn i minimum 1924 timer indenfor et år op til fyringen. Er man deltidsforsikret er kravet kun 1258 timer også indenfor det seneste år.

Der er en del a-kasser som tilbyder at administrere udbetalingen af arbejdsløshedsunderstøttelsen, vi viser vejen til flere af dem.

Det er altså ikke nogen dum idé at have en arbejdsløshedsforsikring, og vores opfordring går på at alle tegner sig sådan en forsikring.

En stor fordel ved at være i en A-kasse er at man kan trække kontigentet fra på selvangivelsen. Det vil sige, at den indbetaling man laver ikke svarer til det reelt koster. Det er billigere. Når man påfører udgiften på selvangivelsen som fradrag reduceres din skattebetaling, og dermed er kontigentet til Akassen billgere end det man har indbetalt. Ofte er det mellem 1/3 - 1/2 man sparer og dermed kan det være næsten halv pris af hvad kontigentsatsen lyder på fra Akassen.

VIGTIGT - husk at få det påført selvangivelsen hvis ikke det allerede er det.