Bilforsikring og FDM

Hvad og hvordan med hensyn til bilforsikring ifølge FDM

FDM har et par gode råd og vejledninger i forhold til bilforsikring, og giver bla. følgende konkrete afklaring, så du er klædt på til de mange valgmuligheder, når du skal tegne bilforsikring.

Du kan tegne en ansvarsforsikring alene, eller en kombineret ansvars- og kaskoforsikring. Bilforsikringen vil som standard omfatte vejhjælp, med mindre denne dækning fravælges. Er din bil under 15 år gammel, anbefales, at der tegnes kombineret ansvars- og kaskoforsikring.

Kaskoforsikring og dækning

Den nok mest udbredte bilforsikring er så vidt det vides kaskoforsikringen. Kaskoforsikringen udemærker sig ved at den dækker stort set alt som man som bilist måtte være involveret i uanset om man har et skyldsansvar eller ej.

Kaskoforsikring dækker skade på:

 

  • den forsikrede bil, 

  • herunder skader ved sammenstød,

  • brand,

  • tyveri,

  • hærværk,

  • nedstyrtende genstande

  • og glasskader.

 

Bilforsikring med fastpræmie

Bilforsikring med fast præmie kaldes ofte "Fastpræmie", hvilket vil sige, at der ikke sker præmieforhøjelse ved ulykker og skader. Der er selvfølgelig et loft på hvor mange gange man kan være involveret i ulykker og skader uden at der fastpræmien løsnes. Men ved almindeligt skadesmønster med en to skader på nogle år fastholdes en fastpræmieordning som regel.

 

Præmie og selvrisko

Prisen på en bilforsikring kaldes for præmien. Og ved skader kan der være en selvrisiko tilknyttet - hvis ikke man har en

friskadeordning - det vil sige et vist beløb man skal betale ved skader inden forsikringen så dækker resten af omkostningerne.

Selvrisikoen er altså en på forhånd defineret sum som angiver det maks. beløb man kan komme til at betale. En bilforsikring med selvrisko er selvfølgelig billigere end en kasko da man påtager sig en del af eventulle skadesomkostninger.

Både præmie og selvrisiko falder som regel i udgfit en gang årligt ved forsikringens hovedforfaldsdato, indtil højeste præmietrin (ofte kaldet elite niveauet) er opnået. Et lille ps. er her, at man skal huske at undersøge om anhængertræk er medforsikret.