Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring henviser til at man kan få økonomisk hjælp, hvis en man kommer ud for en ulykke, som medfører varige mén eller eventuel et dødsfald. De fleste udbydere af forsikringer tilbyder en ulykkesforsikring til voksne og en ulykkesforsikring til børn.

 

Hvornår gælder en ulykkes forsikring?

Først og fremmest håber man på at det ikke blvier nødvendigt at række på sin ulykkesforsikring. Men hvis det skulle ske så træder ulykkesforsikringen i kraft ved personskade eller ved dødsfald som følge af en ulykke. Erstatningen kan blive udbetalt, hvis man får varige mén på mindst 5% eller dør som følge af en ulykke. Hos mange forsikringsselskaber, bl.a. Tryg ulykkesforsikring, er det en betingelse, at der har været årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Således vil der ved vurderingen bl.a. blive lagt vægt på om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage og forklar skaden. Men hele problematikken omkring vurderinger i forbindelse med ulykkesforsikringer er enorm, og det er bestemt ikke altid folk kan forstå forsikringsselskabernes såkaldt méngrad, som henviser til følgerne af ulykkestilfældet udtrykt i en procent.

 

Så det er derfor vigtigt at sætte sig ind i hvorledes forsikringsselskabernes politik er omkring denne problemstilling. Men helt generalt så henviser en ulykkes vurderingen til en såkaldt medicinsk bedømmelse af de ulemper, følgerne giver i hverdagen. En medicinsk bedømmelse betyder således, at der ikke skal ses på, hvilke indtægtstab ulykken har medført

 
Hvad hvis man har flere forsikringer og der er overlap?

Nogle forsikringsselskaber gør meget ud af at gøre opmærksom på at, selvom man har flere ulykkesforsikringer, så kan man alligevel godt få erstatning fra dem alle. Således kan det være, man også har en ulykkesforsikring via ens pensionsordning, bilforsikring eller rejseforsikring. Netop denne mulighed fremmer ønsket om at finde sig en billig ulykkesforsikring, eftersom diverse forsikringer således må og kan overlappe hinanden. Som hovedregel er der ikke nogen ide i at være dobbeltforsikret. En forsikring tegner man for at være sikret hvis uhledet er ude men med et klart ønske om at det aldrig bliver aktuelt at benytte sig af den. At dobbeltforsikre sig er således på sin vis en orientering mod at man får behov for at benyttet forsikringen. Sagt på en anden, det  er mere relevamnt at forsøge spille på oddset og der satse på at ulykken ikke rammer, da man så har sat sine penge (og dermed tror på) at forsikringsselskabet ikke skal udbetale ulykkesforsikringen. Vær også opmærksom på, at der er forsikringspolicer som har formuleringer der udelukker udbetaling af af dobbelt skadesdækning. Det vi sige, at de undgår at skulle betale hvis kunden har en anden forsikring der udbetaler. Dette kan positivt perspektiveres med at det er en måde at imødegå forsikringssvindel, altså at sikre at der ikke er snydere der tegner flere forsikringer og så hæver store overskud ved at indgive falske uheld. Det er dered med til at holde priserne nede for de reelle kunder som ikke mísbruger forsikringen.